Ultima actualizare:

Despre Cărbunii de pământ pe înțelesul copiilor

Cărbunii de pământ sunt roci care se găsesc în stratele scoarței Pămîntului. Locul de unde se extrag cărbunii se numește mină de cărbune, iar cei ce lucrează în ea se numesc mineri. Aceștia scot cărbunele din mină cu ajutorul mașinilor Din stratele de cărbuni se extrag bucăți de mărimi diferite și forme neregulate. Uneori, pe spărturi apar urme clare de frunze sau trunchiuri de copac, ceea ce arată că acești cărbuni de pămint s-au format din plante care au trăit cu multe milioane de ani în urmă. Ele au căzut în apă, au fost acoperite de strate de nămol și, într-un timp foarte îndelungat, s-au transformat în cărbune.

Cărbunii de pământ au culori diferite: de la negru lucios până la brun-deschis. Se sparg ușor. În timpul sfărâmării se formează praf de cărbune. Cărbunii se aprind mai greu decit lemnul. La început se înroșesc și degajă un fum gros și înecăcios. Cind ard, produc căldură.

De aceea se folosesc drept combustibil. Din praful de cărbune presat se fac brichetele de cărbuni, întrebuințate la încălzirea locuințelor, la locomotive și vapoare. Cărbunii de pământ pe care i-ați observat sunt huila, lignitul și turbă.

Huila este un cărbune de culoare neagră, foarte lucioasă. Ea se rupe greu cu mina. Se aprinde greu, dar arde fără miros și fără fum, dind multă căldură. Din huilă se prepară cocsul, necesar pentru topirea metalelor, și gazul de iluminat. Produsele obținute din huilă se folosesc la fabricarea cauciucului, medicamentelor, vopselelor și a altor produse. De aceea huila este un cărbune foarte valoros. Lignitul este un cărbune de culoare brună.

El este mai puțin greu decât huila. Se rupe ușor în bucăți. Lignitul se aprinde mai ușor și arde cu mult fum. El dă mai puțină căldură decât huila și are un miros caracteristic. Uneori, în lignit se pot observa foarte bine urme de trunchiuri de copaci, din care a luat naștere. Lignitul se folosește la ardere în locomotive, termocentrale și sobe.

Un alt cărbune de pământ este turba . Ea s-a format mult mai recent decit celelalte feluri de cărbuni, din plante de mlaștină, acoperite de nămol. Turba este un cărbune de calitate inferioară, de culoare cafenie, foarte ușoară și cu multe urme de plante în ea. Arde greu, cu mult fum, cu miros înecăcios și dă foarte puțină căldură. Se folosește la ardere in sobe și termocentrale și ca îngrășământ în agricultură.

Subsolul patriei noastre conține importante zăcăminte de cărbuni, mai ales lignit și huilă. Mari cantități de lignit, care se folosesc în termocentrale pentru producerea curentului electric, se extrag din bazinul Motru-Rovinari (Oltenia), iar huila se extrage mai ales din minele din Valea Jiului (Bazinul Petroșani). Conducerea de partid și de stat din țara noastră a luat măsuri pentru creșterea producției de cărbune. Minerii, ajutați de mașini și utilaje moderne, lucrează cu bărbăție pentru a da patriei tot mai mult cărbune, numit pe drept cuvânt, piinea industriei”

DE REȚINUT Cărbunii de pământ se găsește în subsol. Se folosesc la încălzit, la topirea metalelor, la fabricarea medicamentelor, a cauciucului, a vopselelor și a altor produse. Cei mai folosiți cărbuni sînt huila și lignitul. Ei sînt o mare bogăție a patriei noastre.


Dacă ți-a plăcut ❤️ acest articol, împărtășește-l pe rețelele de socializare. Iar dacă vă plac curiozitățile și lucrurile interesante și vreți să cunoașteți mai mult, abonați-vă  la 🤔 curiozitați.org